Sukkersyge/Diabetes Mellitus

Selv de bedste intentioner er ikke altid gode nok. Det oplever mange mennesker, der har diagnosen sukkersyge/diabetes, idet de finder det svært at få stabiliseret deres blodsukker på trods af ændrede levevaner.

Ofte møder vi diabetespatienter i vores klinik, der har brug for en hjælpende hånd, når det gælder om at få styr på et svingende blodsukkerniveau. Det er ikke blot ubehageligt for patienten at leve med, det øger også risikoen for komplikationer og følgesygdomme, hvilket er en faktor, man som diabetespatient bør tage yderst alvorligt.

Lever du med diabetes, og har du svært ved at få stabiliseret dit blodsukker? Så kan vi hjælpe dig, for vi har mange års erfaring i at behandle diabetespatienter med akupunktur og hjælpe dem til at få et lavere og mere stabilt blodsukkerniveau.

Hvad er sukkersyge?

Sukkersyge er en tilstand i kroppen, hvor koncentrationen af blodsukker er forhøjet. De to hyppigste former for sukkersyge benævnes ’type 1 diabetes’ og ’type 2 diabetes’.

Type 1 diabetes kaldes også for insulin-krævende diabetes eller ungdoms-diabetes. Den skyldes en fremadskridende ødelæggelse af de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen. Denne diabetesform kan optræde hos både børn og voksne. Type 1 diabetes kan begynde på alle tidspunkter i livet og kræver daglig tilførsel af insulin ved indsprøjtninger i underhuden, for at undgå de følgevirkninger som insulinmanglen giver.

Type 2 diabetes blev tidligere kaldt for ’gammelmands-sukkersyge’, da den primært ramte ældre mennesker. Men i dag er dette dog et misvisende udtryk, idet flere og flere unge mennesker får stillet diagnosen. Sygdommen kan være arvelig betinget men er i høj grad en livsstilssygdom, idet folk der lever med overvægt, stress, dårlige madvaner og inaktivitet er i risikogruppen for at udvikle type 2 diabetes. Ved type 2 diabetes er det ikke altid nødvendigt at tilføre insulin ved indsprøjtninger, ofte kan behandlingen styres ved hjælp af motion, kost og til tider tabletter.

Type 2-diabetikerne udgør ca. 80 pct. af den samlende gruppe af diabetikere. Derfor omhandler dette afsnit primært ‘type 2 diabetes’, men det er i lige så høj grad relevant for personer med ‘type 1 diabetes’.

Hvordan opstår sukkersyge?

Insulin er nødvendig, for at der kan overføres sukkerstoffer (glucose) fra blodbanen til cellerne. Mekanismen bag udviklingen af type 2 diabetes kan være, at der produceres for lidt insulin, eller at kroppens celler har nedsat følsomhed overfor insulin. Begge dele resulterer i at blodsukkeret forbliver forhøjet.

Er du i risikogruppen?

Det skønnes, at der alene i Danmark er 245.000 personer, der ikke ved, at de har type 2 diabetes. Det skyldes, at sygdommen kan forløbe symptomløs i årevis, inden den opdages. Dog er der en lang række af følgevirkninger forbundet med en ubehandlet diabetes som f.eks. forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Dertil kommer, at der ved type 2 diabetes gennem mange år er risiko for udvikling af skader på nervesystemet, nyrerne, øjnene og ikke mindst kredsløbet. Derfor er der for type 2 diabetes­patienter en øget dødelighed i forhold til den raske del af befolkningen.

Så der er rigeligt med gode argumenter for, at man bør få undersøgt sit blodsukker, hvis man tilhører en af følgende risikogrupper:

  • Man har forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller hjerte-kar-sygdom.
  • Man er overvægtig.
  • Der er tilfælde at type 2 diabetes i den nære familie.
  • Man har haft diabetes i forbindelse med graviditet.
  • Man har symptomer som tørst, hyppig vandladning, vægttab, træthed, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og i nogle tilfælde svampeinfektion med f.eks. kløe i kønsorganerne.

Behandling af sukkersyge i klinikken

Mange mennesker med type 2 diabetes oplever, trods ændrede leve­vaner, et meget svingende blodsukker­niveau. Ikke blot er dette ubehageligt for patienten, det øger også risikoen for komplikationer, når blodsukkeret ikke stabiliseres på et niveau tæt på normalværdierne.

Formålet med akupunktur er at sænke blodsukker-niveauet og stabilisere det.
Dette opnås ved, at man gennem akupunkturbehandlingen skaber balance i kroppen samt opbygger dens ressourcer. Herved stimuleres kroppens evne til selvregulering, således at cellestofskiftet og dermed omsætningen af sukkerstofferne i cellerne forbedres. Derigennem åbnes mulighed for et lavt og stabilt blodsukkerniveau.
En grundig samtale sammenholdt med puls- og tungediagnostikken danner basis for vores diagnose, og på baggrund heraf udvælges de akupunkturpunkter, der passer til den enkelte patient. Der er altså ikke tale om en ’standardbehandling’.

Som sukkersygepatient er der rig mulighed for selv at yde en aktiv indsats i behandlingsforløbet, f.eks. i form af ændringer af livsførelse og kost- og motionsvaner. Derfor kan der, såfremt patienten ønsker det, udarbejdes nogle anbefalinger, der vil kunne gavne forløbet og resultatet.

Det centrale i akupunkturbehandlingen er som nævnt via en bedre selvregulering at stabilisere blodsukkerniveauet. Derfor følger vi ændringerne undervejs i behandlingsforløbet ved at måle blodsukker-niveauet enten her i klinikken eller ved henvisning til egen læge.