Migræne

Pulserende smerte der føles som om hjernen er ved at sprænges, lysoverfølsomheden der giver én lyst til at gemme sig væk under dynen i mørket – og kvalmen der langsomt opstår og bliver værre og værre.

Vi kender alle til at have et migræneanfald, og når det sker, skal medicinskabet med smertestillende helst være inden for hurtig rækkevidde, selv om de små piller ofte har ringe virkning, når migrænen er blevet rigtig slem.

For de personer, der lever med tilbagevendende anfald af migræne, er det en pinefuld og invaliderende lidelse, som nedsætter livskvaliteten i høj grad. Det kan være svært at passe sit arbejde optimalt og have overskud til familie og venner, når dagene bliver en kamp mod smerter. Derfor møder vi mange patienter i klinikken, der ønsker at gøre op med en hverdag, der er præget af hyppige migræneanfald og stærk smertestillende medicin.

En videnskabelig gåde

Migræne er en dunkende og smertefuld form for hovedpine, der rammer alle aldersgrupper – selv børn. Den bliver ofte ledsaget af kvalme/opkast og overfølsomhed overfor ydre påvirkninger som eksempelvis lys og lyd. Anfaldene kan variere meget og vare fra et par timer til flere døgn.

Den primære grund til at migræne er så svært at behandle er, at lægevidenskaben stadig ikke ved præcis, hvad der sker i hjernen, når vi får hovedpine.
Èn teori er, at det skyldes, at de store blodkar uden på hjernen udvider sig under et anfald og derved fremkalder smerte.
En anden teori foreslår, at den dunkende smerte vi føler stammer fra nervetråde omkring blodårerne i hjernen, der bliver ekstra følsomme under et migræneanfald. Det betyder, at blodets normale pulseren i en blodåreåre føles som en intens dunkende smerte.

Teorierne er mange og hjerneforskere har i århundreder forsøgt at løse gåden men uden at finde et entydigt og klart svar. Derfor møder vi også mange patienter i klinikken der lever med kroniske migræneanfald, uden at de ved, hvad årsagen til anfaldene er på trods af utallige undersøgelser og lægebesøg.

Aura - med eller uden?

Det lyder meget alternativt at snakke om ’aura’ i forbindelse med migræne, men det er faktisk en anerkendt lægelig term, der beskriver de symptomer eller forvarsler, der kan komme forud for et migræneanfald. På den måde differentierer man også mellem hvilken form for migræne patienter har, og hvordan hovedpinen manifesterer sig.

Aura betyder i daglig tale at nogle personer oplever symptomer som f.eks. synsforstyrrelser forud for en migrænehovedpine. Synsforstyrrelserne kan opleves som flimrende syn eller som om at der kommer zig-zag mønstre i synsfeltet. Andre forvarsler kan være føleforstyrrelser, svimmelhed og talebesvær, men disse opstår sjældnere.

Forvarslerne opstår som oftest en halv time forud for, at et migræneanfald indtræffer. Dog kan man opleve forvarsler, der ikke bliver efterfulgt af en hovedpine. Migræne med aura udgør ca. 10-20% af migræneforekomster i Danmark. Det er derfor mest normalt at have den almindelige migræne uden syns- og føleforstyrrelser, kaldet migræne uden aura.

Erfaring fra klinikken

Grunden til at vi ser så mange migrænepatienter i klinikken er, at der ikke findes effektive behandlingsmuligheder inden for den vestlige medicin, der kan hjælpe dem i tilstrækkelig grad. Man behandler patienter med smertestillende eller forebyggende medicin, der kan dulme hovedpinesymptomerne, men man kan endnu ikke kurere migræne.

Akupunkturen derimod er en af de få behandlingsmetoder, der er blevet kendt for sin positive effekt i forhold til migræne. Det er fordi, vi med den kinesiske medicin ikke søger at behandle hovedpinen i sig selv men i stedet ser på hvilke ubalancer i kroppen, der er den bagvedliggende årsag til, at migrænen opstår. Får vi ryddet op i ubalancerne, skabes der grobund for, at kroppen selv kan regulere det på plads, som er hovedårsag til migræne, og på den måde hjælper vi folk til en væsentlig lindring eller fuldstændig helbredelse af lidelsen.

Faktorer der ofte bliver anklaget for at være skyld i at migræne opstår – eksempelvis muskelspændinger, fødevareallergi, stress, søvnforstyrrelser eller bekymringer mm. – ser vi ikke som hovedårsag til problemet. Men de kan have betydning for at forværre en migræne. F.eks. vil det være en fordel at undgå specifikke fødevarer, hvis man oplever at de gør ens hovedpine værre.

Vores erfaring fra klinikken er derimod, at vi ser to hovedårsager til, at folk lider af migræne. Den ene er mangel på ressourcer i kroppen. Den anden er, at der ikke skabes et frit flow af energi og blod rundt i hele systemet. Begge ubalancemønstre kan vi rette op på ved at stimulere specifikke akupunkturpunkter ved hjælp af nåle. Akupunktur handler om at hjælpe kroppen til selv at blive rask.

Forskning: Akupunktur kan hjælpe migrænepatienter

Et britisk forsøg med migrænepatienter skulle undersøge, om akupunktur har en mærkbar effekt i forhold til at nedsætte anfald, medicinindtag og sygedage hos patienterne.

  • Forsøget omfattede 401 patienter med diagnosen kronisk hovedpine eller migræne, og inkluderede kvinder og mænd i alderen 18-65 år.
  • Patienterne blev udvalgt af praktiserende læger i England og Wales.
  • Patienterne blev opdelt i to grupper. Den ene gruppe skulle fortsætte med deres standardbehandling hos egen læge. Den anden gruppe fik 12 supplerende akupunkturbehandlinger i en periode på tre måneder, sideløbende med deres normale behandling hos lægen.

Efter 12 måneder indsamlede man data og resultat var opsigtsvækkende. For den gruppe af patienter der havde fået supplerende akupunkturbehandlinger, så man følgende (gennemsnit pr. patient):

  • 22 % færre hovedpineanfald
  • 15% mindre medicin
  • 25% færre lægebesøg
  • 15% færre sygedage

(Kilde: Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial, BMl 27. marts 2004)