Knæskader og knæsmerter

De fleste har sikkert prøvet at få smerter i et knæ efter en ekstra intens aktivitet, hvor knæet bliver belastet. Og når dette sker, ved vi, at smerten vil fortage sig efter nogle dage, og vi vil ikke få nogle efterfølgende mén.

Dette er dog ikke altid tilfældet. Nogle får smerter i knæene, og forekomsten af knæsmerter er generelt stigende i dag, hvilket nok skal ses i relation til, at mange flere får idrætsskader samt den øgede tendens til ensidig belastning. Nogle udvikler gradvist knæsmerter, og ender med at få overbelastningsskader, som kan være forårsaget af gentagne forkerte belastninger, overbelastning, slitage m.fl.

Årsager til knæsmerter

Knæsmerter skyldes tit gentagne belastninger i knæet, forkert belastningsmønster eller blot en for stor belastning af knæet. Disse overbelastninger kan forårsage senebetændelse, betændelse i senefæster og slimsække, som gør at man oplever smerte i sit knæ.

En anden årsag til at knæsmerter opstår, kan være fordi ens knogler og brusk er blevet overbelastet. Også slidforandringer som kan føre til forkalkninger i menisker og bruskvæv, samt gigtsygdomme der kan ødelægge ledstrukturerne, kan være årsag til smerterne. Skader af ledbånd, menisken og brud ses også hyppigt hos folk med knæsmerter.

Når hensigtsmæssig nedbrydning bliver uhensigtsmæssig

Fælles for knæskader er, at de dels opstår fordi vævet er blevet svækket pga. den overbelastning man har påført kroppen, og dels grundet de inflammatoriske processer og deraf følgende enzymsystemer, der igangsættes for at nedbryde vævet yderligere.

Denne nedbrydning er en hensigtsmæssig måde for kroppen, fordi den skaber grobund for genopbygning af det ødelagt væv. Problemet opstår, hvis man konstant fortsætter med at overbelaste de pågældende muskler eller sener. Så vil kroppen ikke få tilstrækkelig med ro til at kunne genopbygge det ødelagte væv, og den inflammatoriske proces vil derfor fortsætte nedbrydningen.

Den hensigtsmæssige nedbrydning er nu blevet uhensigtsmæssig, og kan føre til arvævsdannelse.

* Billedet viser et normalt knæled til venstre. Knæleddet til højre viser inflammation og nedbrydning af væv.

Symptomer og udvikling af knæskader

Knæskader (eller overbelastningsskader) kommer ofte snigende. De er typisk af diffus karakter og påvirkes af både indre og ydre faktorer. Skaderne rammer ofte muskler eller sener, eller overgangen mellem muskler og sener.

Ofte vælger man ikke at søge hjælp med det samme, fordi man har en forhåbning om, at det nok aftager af sig selv. Men der er en risiko for, at knæskaden går over og bliver en kronisk tilstand, hvis man vælger at overhøre kroppens signaler ved f.eks. at fortsætte med at træne, selvom man oplever smerter, stivhed og hævelse i et eller begge knæ, i forbindelse med træningen.

Mange oplever at smerterne gradvist tiltager. Først begynder man at mærke en let ømhed, når man belaster knæet, som efterfølgende forsvinder igen. Hernæst vil smerten tiltage hver gang man belaster knæet, og man oplever at smerten mindskes, når knæet bliver varmt.

I næste fase vil der ud over disse symptomer, begynde at være smerter, selv når knæet er blevet koldt igen. Og pludselig er man havnet i at have konstante smerter.

Lige meget hvilken fase man befinder sig i, når det gælder udviklingen af en knæskade, så vil fortsat overbelastning blot forværre skaden yderligere.

Indre og ydre faktorer, der kan forårsage knæskader

Indre faktorer, der kan være årsag til, at man udvikler en knæskade:

 • Manglende genoptræning af tidligere skade
 • Dårlig/nedsat balance
 • Nedsat koordinationsevne og bevægelighed
 • Nedsat muskelstyrke
 • Muskelasymmetri
 • Dårlig sporing (f.eks. hvis man er platfodet, hulfodet, kalveknæet eller hjulbenet)

De ydre faktorer henviser til træningsfejl. Af ydre faktorer, der kan forårsage knæskader kan nævnes:

 • For hurtig øgning af træningskvantitet, dvs. antal gentagelser eller intervallet mellem disse.
 • For hurtig øgning af træningskvalitet, dvs. tempoet eller hvor stor en kraft eller vægt, man belaster kroppen med.
 • Ændringer af træningsunderlag (ujævnt, hårdt eller blødt underlag)
 • Termisk påvirkning, særligt kulde
 • Forkerte sko eller påklædning ift. omgivelserne

Behandling af knæskader og -smerter i klinikken

Ved behandling af knæskader, er det vigtigt at finde frem til årsagen til skaden, og ikke kun kigge på symptomerne og behandle dem. Der er nemlig stor forskel på, hvorfor folk døjer med knæskader og smerter – alt efter hvordan skaden er opstået, hvor længe man har haft generne, og hvilket slid knæet har været udsat for.

Mindre ukomlicerede skader kan kroppen som regel rette op på i løbet af kort tid, hvis den får lidt hjælp. Større skader tager naturligvis typisk længere tid, og ophelingsprocesserne kan blive vanskeliggjort af bl.a. hævelse, som nedsætter cirkulationen i det skadede område, så nedbrydningen af ødelagte celler og væv ikke kommer ordentlig i gang.

Med akupunktur kan man speede inflammationsprocessen op igen, så kroppen kan få nedbrudt og fjernet skadet væv og få bygget nyt og sundt op. Herudover virker nålene ved at afspænde muskulaturen, reducerer smerte og øge blodgennemstrømningen til det skadede område. Akupunkturen hjælper derfor med til at fremskynde helingsprocessen væsentligt.

Behandler man årsagen til knæskaden, får man samtidig bugt med smerterne.