Frossen skulder

Frossen skulder, også kaldet adhæsiv kapsulit, er en langvarig, smertefuld og ofte invaliderende tilstand, der hæmmer den ramte i selv de mest basale gøremål i hverdagen. Tilstanden skyldes betændelse i skulderens ledkapsel. Betændelsestilstanden forårsager kroniske skuldersmerter hos den ramte, fordi ledkapslen klistrer sig sammen med ledhovedet. Dette bevirker, at bevægeligheden i skulderen nedsættes betydeligt, da skulderen så at sige er ”frosset fast”.

Frossen skulder ses hos omkring 2 % af befolkningen, og rammer primært personer mellem 40 og 70 år. Tilstandens varighed er ofte 1-3 år, men kan varierer fra person til person. Enkelte kan have symptomer i op til ti år, hvis der ikke bliver gjort noget effektivt ved det.

Årsager til en frossen skulder

Årsagen til en frossen skulder er hos de fleste ukendt, og tilstanden udvikler sig langsomt. Her er der ikke nogle specielle påvirkninger på forhånd, som man kan pege på, der forårsager betændelsestilstanden. Hvis dette er tilfældet, kalder man det for primær kapsulit.

Hos nogle forårsages betændelsestilstanden af en tidligere skade. I disse tilfælde kaldes det for sekundær kapsulit. Dette kan f.eks. være hvis man har haft en skulder, der er gået af led eller et brud i skulderen. Det kan også blot skyldes, at man har overanstrengt sin skulder.

Symptomer og sygdomsforløb

Tilstanden kommer ofte snigende. Symptomerne starter med, at man oplever tiltagende smerter og stivhed i skulderleddet. Man begynder at have betydelige smerter, særligt når man er i hvile, og om natten, hvor man kan opleve, at det er uudholdeligt at ligge på siden med den dårlige skulder. Denne fase varer typisk omkring 6 måneder.

Hernæst vil smerterne løbende begynde at aftage det næste halve år. Den manglende bevægelighed i skulderen vil dog stadig fortsætte.

Et tydeligt tegn på, at du har fået en frossen skulder er, når ledet bliver stift og stramt, og gør, at selv de simpleste bevægelser kan virke umulige – f.eks. bare det at skulle løfte armen. Skulderleddets ydre rotation er den bevægelse, som er mest hæmmet, og smerterne kan opleves som en voldsom ømhed eller dump smerte, som vil forværres, hvis man prøver at bevæge skulderleddet.

Efter det første års tid vil bevægeligheden gradvist begynde at komme igen, og efter 3 år har størstedelen med frossen skulder fået sin normale bevægelighed i skulderen tilbage.

Bemærk at ovenstående sygdomsforløb er normalt, hvis man ikke får gjort noget ved skulderen. Vil man forkorte dette forløb betydeligt, skal man søge hjælp eller gøre noget aktivt for selv at afhjælpe smerterne.

Forebyggelse af frossen skulder

For at forebygge lidelsen anbefales det, at man holder sit skulderled i fuld bevægelse. Mange afskrækkes af skuldersmerterne til at holde skulderen i ro, men dette vil kun forværre skulderens bevægelsesevne, da der kan opstå yderligere sammenvoksninger af led og væv. Skuldersmerterne skyldes ofte kulden – derfor betegnelsen ”frossen skulder”.

Som forebyggende behandlingsformer er akupunktur et godt valg. Også ernæring og daglig udstrækning efter opvarmning af skulder kan være godt til at holde smerterne mest muligt nede.