Blodtryk

Mange mennesker ønsker at stoppe eller at reducere brugen af den blodtrykssænkende medicin, idet en daglig og længerevarende medicinindtagelse ofte kan medføre bivirkninger såsom kolde hænder og fødder, træthed, svimmelhed og impotens. Desværre kan man ikke blot stoppe behandlingen, idet det for det første skal ske som en nedtrapning og for det andet, fordi det ikke må ske, før blodtrykket er lavt og stabilt.

Akupunktur kan hjælpe dig med at sænke det forhøjede blodtryk, så du kan blive mere eller mindre uafhængig af din blodtrykssænkende medicin. Til forskel fra den medicin du indtager, så er akupunkturbehandlingen helt uden bivirkninger.

WHO: Verdenssundheds-organisationen (WHO) har gennem kontrollerede forsøg bevist, at akupunktur er effektiv i behandling af forhøjet blodtryk.

Hvad er forhøjet blodtryk?

Et forhøjet blodtryk skyldes, at de små blodårer i kroppen konstant er mere eller mindre sammentrukne, således at hjertet skal arbejde kraftigere for at pumpe blodet rundt.

Hjertet er en muskel. Det pumper blodet rundt i kroppen således, at blodet pumpes ud af hjertet, når det trækker sig sammen (systole) og fyldes med blod, når det slapper af (diastole).

Blodtrykket, som er et udtryk for den kraft, hjertet arbejder med, vises ved to værdier, f.eks. 145/90, hvilket læses som “145 over 90”. Her udtrykker det højeste tal det systoliske blodtryk og det laveste tal det diastoliske blodtryk.

Hvad er et normalt blodtryk?

Tidligere blev et blodtryk vurderet i forhold til personens alder, men dette er man gået bort fra. I stedet har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 1999 fastsat nogle værdier, som anvendes til vurdering af blodtryksmålinger.

Det forhøjede blodtryk defineres som værdier, der konstant ligger over det ovennævnte, hvorfor et blodtryk ikke vurderes som forhøjet, blot fordi der kortvarigt eller enkeltstående er målt forhøjede værdier. Hermed er der også taget højde for den effekt, der kaldes ‘hvid-kittel-effekten’, som resulterer i, at der ofte måles et højere blodtryk hos lægen end i hjemmet.

*Behandlingsmål ved sukkersyge, kronisk nyresygdom og efter apopleksi:
Systolisk under 130 mmHg og diastolisk under 80 mmHg.

Et forhøjet blodtryk medfører en øget risiko for udvikling af åreforkalkning, som igen øger risikoen for andre hjerte-kar-sygdomme.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de symptomer, der måtte være som tegn på et forhøjet blodtryk, hvoraf kan nævnes hovedpine, svimmelhed, åndenød, susen for ørerne, næseblod og hjertebanken.

Hvad er symptomerne?

Et forhøjet blodtryk medfører en øget risiko for udvikling af åreforkalkning, som igen øger risikoen for andre hjerte-kar-sygdomme.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de symptomer, der måtte være som tegn på et forhøjet blodtryk, hvoraf kan nævnes hovedpine, svimmelhed, åndenød, susen for ørerne, næseblod og hjertebanken.

Risikofaktorer

Selv om man ikke kender den fulde mekanisme bag et forhøjet blodtryk, har man dog kendskab til nogle risikofaktorer, som har indflydelse på blodtrykket. Derfor bør man få målt sit blodtryk, hvis man tilhører en af følgende risikogrupper:

  • Man har i familien tendens til hjertesygdom og/eller forhøjet blodtryk
  • Man er ryger
  • Man har sukkersyge eller nyresygdom
  • Man er overvægtig

Behandling af forhøjet blodtryk i klinikken

Formålet med akupunkturbehandlingen er at sænke det forhøjede blodtryk, således at patienten kan blive mere eller mindre uafhængig af den blodtrykssænkende medicin. Samtidig bringer akupunktur kroppen i balance og opbygger dens ressourcer, således at den på længere sigt bedre kan regulere blodtrykket selv uden hjælp fra medicin.

En grundig samtale sammenholdt med puls- og tungediagnostikken danner basis for vores diagnose, og på baggrund heraf udvælges de akupunkturpunkter, der passer til den enkelte patient. Der er altså ikke tale om en ‘standardbehandling’.