Barnløshed

For de fleste af os gælder det, at vi har et helt naturligt ønske om at få børn. Vi har fra naturens side en indbygget drift til at føre vores gener videre. Men det er ikke altid at storken kommer på besøg med en baby, når vi er klar til det, og det er der en grund til. Fertiliteten i Danmark går kun én vej, og det er desværre den forkerte vej – nedad!

Hvis graviditeten ikke indtræder, som vi ønsker, kan det give anledning til stor frustration og for nogle sågar psykiske følgevirkninger. Det kan opleves traumatisk, når graviditeten udebliver. Så når 6 ud af 10 med barnløshed ikke får hjælpen gennem fertilitetsklinikker, er det fordi, der er mange andre faktorer, der spiller ind. Mange kvinder får en følelse af utilstrækkelighed og er helt uforstående overfor, hvorfor de ikke kan blive gravide og give deres partner det barn, de sammen har et stort ønske om. Mange kvinder oplever selvbebrejdelse og skyldfølelse og kan have frygten for at miste deres partner, idet de ikke kan levere det ønskede. Desuden kan barnløshed for mange være et tabubelagt emne, og dermed medføre at parret isolerer sig fra andre par med børn.

Fertilitetsproblemer er ét af de områder, som vi har stor erfaring med at behandle – og for langt størstedelen af de mænd og kvinder, vi ser i klinikken, gælder det, at deres ønske om at blive forældre bliver indfriet.

Vi behandler kvinder, der ønsker at styrke deres krop, så de har større mulighed for en naturlig graviditet, kvinder der har svært ved at blive gravide og kvinder der allerede er i gang, med fertilitetsbehandling.

For mænd gælder det, at akupunkturen kan forbedre sædkvaliteten og behandle fertilitetsproblemer af forskellig art.

Vi får også hjulpet de par, der har gennemgået diverse undersøgelser, uden at man kan finde en grund til, at de ikke selv kan få et barn ad naturens vej. Akupunkturen kan nemlig noget, som det traditionelle sundhedssystem ikke kan, og derfor har vi også succes med at behandle disse par.

Fysiologiske årsager

Fysiologiske årsager til nedsat fertilitet kan skyldes ægløsningsproblemer, herunder:

 • Tidlig menopause
 • Polycystisk ovariesyndrom (PCO)
 • Svær undervægt eller overvægt, der går direkte ind og påvirker hormonbalancen
 • Fysisk overanstrengelse, der kan resultere i udeblivelse af
  menstruationer pga. for lav fedtprocent
 • Anti-inflammatorisk medicin, kemoterapi og cannabis
 • Cyster på æggestokken
 • Arvelige problematikker

Det kan også være problemer i æggelederne eller livmoderen, f.eks.

 • Endometriose, hvor man har smerter i underlivet
 • Tidligere underlivsbetændelse eller kirurgiske indgreb, der kan have forårsaget ardannelse i æggelederne
  eller livmoderen
 • Store knudedannelser

Kemien mellem kvindens miljø i livmoderen kræver en vis harmoni med mandens sædceller.

Følelsesmæssige årsager

Barnløshed kan skyldes følelsesmæssige traumer. Det er ikke sjældent, at vi ser at overgreb og voldtægter, PTSD-lignende symptomer. Også frygten for, at graviditeten ikke kan lykkes, kan spille ind i forhold til chancen for at blive gravid. Når man først får løsnet op i de tilfælde, så lykkes graviditeten pludselig. Yderligere ser vi, at årslange træk med forsøg på graviditet kan ødelægge al seksualliv samt forholdet mellem to mennesker. Herunder kan alle de håb, der har været, gøre, at man ikke tør håbe mere. Det kan også påvirke fertiliteten.
Flere unge kvinder ved ikke helt, hvor de har manden henne i dette ”projekt” – når dette afklares, taler vi til styrken og ikke den svigtede og ensomme.
 

Mentale årsager

Det kan også være mentale overbevisninger, som er så stærke, at en graviditet ikke kan indfinde sig. Her skal vi forstå at de mentale effekter kan være noget med ”jeg skal kunne præstere sådan og sådan, for ellers er jeg ikke god nok som menneske”, ”hvis ikke jeg kan holde mit hjem; hvis ikke jeg kan vise jeg er en god ægtefælle; hvis jeg ikke kan præstere sådan og sådan på job – så lever jeg ikke op til, hvad der forventes af mig”. Og alle disse ”jeg burde” er med til at ligge en unødig stress på os og skrue ned for fertiliteten.

Risikofaktorer (mænd og kvinder)

Alderen er den største enkeltstående, individuelle risikofaktor for fertilitet og fekunditet (biologisk forplantningsevne). For kvinder ses et konstant fald i graviditetschancen fra omkring 30-års-alderen til slutningen af 40’erne, mens fekunditeten hos mænd formentlig først falder ved 35-40-års-alderen, hvilket sandsynligvis er betinget af nedsat seksuel aktivitet, nedsat sædkvalitet samt faldende hormonniveauer.
Derudover viser studier, at rygning kan forlænge ventetiden til graviditet. Generelt er ventetiden 1,5 gange større for rygere end for ikkerygere.
I forbindelse med fertilitetsbehandling tyder det ikke på, at det påvirker antallet af æg, som udtages, eller selve befrugtningen af oocytterne. Dog er der konsistent evidens for, at rygning vil nedsætte graviditetschancen og chancen for at få et barn ved hjælp af reagensglasbehandling (IVF).

Behandling af barnløshed i klinikken

Studier har vist, at akupunktur kan fremme fertiliteten og skabe de mest optimale og bæredygtige forhold for en kommende graviditet. Her vil kort blive opridset de væsentligste ting, som akupunktur kan gøre til at øge graviditetschancen hos det barnløse par.

I klinikken har vi stor erfaring med at kunne øge graviditetschancen hos barnløse par.

Reducere stress: Dette gør vi ved at skabe balance i de reproduktive hormoner hvorved  kroppens endorfinniveau øges. Ofte ser man, at langvarige stressede perioder kan forhindre en kvindes ægløsning. Når kroppen er stresset igennem en længere periode, udskilles der store mængder kortisol, som ændrer den neurokemiske balance i hjernen, som så kan forstyrre hypofysen, der står for reguleringen af kønshormonerne.

Øge blodgennemstrømningen: Akupunkturen kan øge blodgennemstrømningen i kroppen til de reproduktive organer. Særligt vil man gå ind og give livmoderen mere næring i kombination med en sund kost og den øgede blodgennemstrømning.

Styrke immunforsvaret: Med akupunktur kan vi gå ind og styrke immunforsvaret således at eventuelle immunologiske komplikationer forebygges og inflammationer reduceres. Dette er særligt vigtigt for bl.a. kvinder med endometriose.

Forbedre sædkvaliteten, motilitet og morfologi: Med det menes antallet af sædceller, deres bevægelighed samt kvaliteten.

Forøge effekten af IVF medicin og reducere bivirkninger: Ved reagensglasbehandling kan IVF medicinen bidrage mest optimal, hvis æggene allerede fodres med næringsrigt blod i et hormonrelateret afbalanceret miljø, hvilket akupunkturen hjælper på vej.

Også bivirkninger af medicinen ved fertilitetsbehandlingen kan mindskes ved akupunkturbehandling. Punkterne går ind og fremmer balancen, så kvinden ikke får de følelsesmæssige udsving. Også følelser, hedeture, hovedpine, ubehag i maven og forstoppelse kan have betydning og sammenhæng med manglende graviditet og kan behandles ved hjælp af akupunktur.

Hvad kan akupunkturen hjælpe med?

Akupunkturen medvirker til at:

 • stimulere kvindens ovariefunktion således af ægkvaliteten bliver forbedret.
 • forbedre mænds sædkvalitet.
 • øge blodgennemstrømningen i livmoderen og fortykke livmoderslimhinden, så et befrugtet æg har større chance for at sætte sig fast.
 • afbalancere/afspænde kroppen og livmoderen.
 • skabe naturlige ressourcer i kroppen.
 • mindske risikoen for spontan abort.
 • understøtte igangværende hormonbehandling og mindske gener fra bivirkninger ved hormonindtag.
 • skabe en mere regelmæssig menstruationscyklus og fremme ægløsning.
 • behandle problematikker hos kvinder der lider af endometriose og PCO/PCOS.
 • I forbindelse med en graviditet er der også en række fordele ved at benytte sig af akupunktur, idet den kan mindske graviditetskvalme, behandle bækkenløsning og reducere risikoen for en spontan abort. Herudover kan man i slutfasen af graviditeten benytte akupunktur til at fremme veer eller vende et foster.

Kvindelige årsager til barnløshed

Hvis man som kvinde er sund og rask, er der normaltvis ingen grund til at blive undersøgt, førend at man har gået op mod 2 år uden at blive gravid. For mange par gælder det, at en graviditet ikke er noget, der indtræffer natten over – der skal arbejdes på sagen, og det er her at tålmodigheden kommer på en prøve og bekymringerne dukker op.
Det er dog helt normalt at en graviditet kan tage flere måneder eller år om at blive en realitet.

Der er dog en række at kendte årsager til, at en kvinde kan have svært ved at blive gravid. Det kan være årsager som kvinden allerede er bekendt med, eller som hun finder ud af ved undersøgelser hos lægen eller gynækologen.

 • Aflukkede eller forsnævrede æggeledere (f.eks. pga. tidligere blærebetændelser eller klamydiainfektioner)
 • Manglende ægløsning eller uregelmæssig menstruationscyklus
 • PCOS/PCO
 • Endometriose
 • Kombinationer af årsager
  Herudover kommer andre kendte risikofaktorer som:
 • Stort alkohol- og medicinforbrug
 • Overvægt og undervægt (kan forstyrre hormonbalancen)
 • Rygning (kan forringe kvaliteten af æg)
 • Kønssygdomme (kan forsnævre eller lukke æggeledere)
 • Hormonforstyrrende stoffer

Hos ca. 10% af ufrivilligt barnløse par gælder det, at man ikke kan finde en årsag til at en graviditet udebliver – d.v.s. at man ved en lægelig undersøgelse ikke kan finde noget unormalt hverken hos manden eller kvinden.

Alder
I Danmark, ja i det meste af Europa, bliver vi ældre og ældre, førend vi beslutter os for at blive forældre. Det er en kedelig statistik rent fertilitetsmæssigt, for alderen har bestemt noget at sige, når det kommer til vores chance for at blive gravide – især har alderen betydning for kvindens evne til reproduktion.

Kvinden danner sine æg i fosterstadiet, hvilket vil sige, at hun fødes med ca. 1 million æg i æggestokkene. I puberteten vil der kun være ca. 200.000 til 400.000 tilbage – resten vil helt naturligt være gået til. Det tal kan måske lyde af mange, men faktum er, at kun ca. 450 af disse får chancen for at blive til et barn. Efterhånden som kvinder bliver ældre vil der være færre og færre sunde eller brugbare æg tilbage, og chancen for at blive gravid falder derfor. Man kan sige at kvindens fertilitet falder i takt med at hendes ægreserve svinder ind.

Mandlige årsager til barnløshed

Hos de par der bliver undersøgt, og hvor man finder en direkte årsag til at de ikke kan får børn, viser statistikken at 1/3 skyldes mandlige faktorer, 1/3 skyldes kvindelige faktorer og for den sidste 1/3 er det faktorer hos begge køn der er årsagen.

For mandens vedkommende er det ofte nedsat sædkvalitet der er problemet, og der kan være flere forskellige årsager til dette:

 • Manglende sædcelledannelse i testiklerne
 • Manglende hormoner til sæddannelse
 • Manglende nedfaldne testikler i barndommen
 • Tidligere sygdomme i testiklerne eller pungen (klamydiainfektion, fåresyge)
 • Antistoffer i sædvæsken
 • Kromosomfejl eller medfødte misdannelser
 • Miljømæssige faktorer, arbejdsmiljø mm.

Sædkvaliteten er generelt faldende i vores del af verden, men det er usikkert, hvad dette skyldes. Flere forhold som bl.a. forurening og påvirkning af hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at påvirke mænds sædkvalitet negativt.

Spontane aborter

Hos de par der bliver undersøgt, og hvor man finder en direkte årsag til at de ikke kan får børn, viser statistikken at 1/3 skyldes mandlige faktorer, 1/3 skyldes kvindelige faktorer og for den sidste 1/3 er det faktorer hos begge køn der er årsagen.

For mandens vedkommende er det ofte nedsat sædkvalitet der er problemet, og der kan være flere forskellige årsager til dette:

 • Manglende sædcelledannelse i testiklerne
 • Manglende hormoner til sæddannelse
 • Manglende nedfaldne testikler i barndommen
 • Tidligere sygdomme i testiklerne eller pungen (klamydiainfektion, fåresyge)
 • Antistoffer i sædvæsken
 • Kromosomfejl eller medfødte misdannelser
 • Miljømæssige faktorer, arbejdsmiljø mm.

Sædkvaliteten er generelt faldende i vores del af verden, men det er usikkert, hvad dette skyldes. Flere forhold som bl.a. forurening og påvirkning af hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at påvirke mænds sædkvalitet negativt.

Hvad siger forskningen?

I 2002 lavede en tysk forskningsgruppe en undersøgelse, der skulle vise, om akupunktur kunne forbedre kvinders chance for at blive gravide via kunstig befrugtning.

I forsøgsgruppen deltog 160 kvinder, der alle fik IVF behandling*. Kvinderne blev delt op i to forskellige kontrolgrupper (80 i hver), hvoraf den ene gruppen modtog akupunktur ifm. IVF behandling, mens den anden gruppe ikke fik akupunktur.

Resultatet var mærkbart, idet konklusionen var, at 42% blev gravide, når de samtidig modtog akupunktur, mens der kun var 26% der blev gravide uden akupunktur.
Normalt er der ved IVF behandling ca. 25 % chance for at blive gravid pr. behandling, så 42% er i den sammenligning er en markant forbedret succesrate.

Forklaringen kan bl.a. være at akupunktur øger blodgennemstrømningen i livmoderen, hjælper musklerne med at slappe af og sænker stressniveauet markant. Faktorer der alle er kendt for at øge chancen for, at fosteret bliver implanteret i livmoderen.

* IVF behandling er det man i gamle dage kaldte reagensglasbefrugtning. Man udtager æg fra kvindens æggestokke, befrugter dem med sæd og tilbagelægger de befrugtede æg i kvindens livmoder.

(Kilde: Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertil Steril. 2002)