Astma og astmatisk bronkitis

Mange børn i Danmark lider af astma og astmatisk bronkitis. At opleve sit barn med besværet og pibende vejrtrækning er en angstprovokerende oplevelse for alle forældre.  Der kan være stor forskel på, hvor ofte børn får anfald. Nogle oplever det et par gange om året oftest i forbindelse med virusinfektioner, som f.eks. en forkølelse. Andre børn har vedvarende og hyppige anfald, der synes at opstå af næsten hvad som helst som en mindre snue, fysisk anstrengelse eller påvirkninger fra stoffer i luften omkring dem. I sidstnævnte tilfælde gælder det som regel, at man aldrig finder den konkrete årsag til, at ens barn gang på gang ender med et anfald af hoste, slim og besværet vejrtrækning.  Det kan være frustrerende, at man efter utallige lægebesøg og måske allergitests og diæter ikke kan finde løsningen på problemet. Og hvem bryder sig om de mængder af astmamedicin, som barnet bliver udsat for men ikke kan undvære? Men fortvivl ikke for der er faktisk hjælp at hente, og det er ikke uden grund, at vi tør sige det højt. For vi har mange års erfaring med at behandle børn der lider af astma og astmatisk bronkitis og få hjulpet dem til at komme helt eller delvist af med deres symptomer og få smidt deres dårlige følgesvend, astmamedicinen, på porten. Det giver glade børn.. og glade forældre!

Astma

Symptomer: åndenød, hvæsende/pibende vejrtrækning.

Forekommer hos 5-8% børn i Danmark og er ikke aldersbetinget.

Forårsages af:
En virusinfektion, som f.eks. forkølelse
Stoffer i luften som indåndes, f.eks. tobaksrøg mm.
Husstøvmider
Pelsdyr
Skimmelsvamp
Pollen
Visse former for medicin
Madvarer
Fysisk anstrengelse

Astmatisk bronkitis

Symptomer: åndenød, hvæsende/pibende vejrtrækning og hoste med slim.

Forekommer som oftest hos børn op til 4-5 års alderen.

Forårsages af:
En virusinfektion, som f.eks. forkølelse
Stoffer i luften som indåndes, f.eks. tobaksrøg mm.

Omkring 25 % af børn med astmatisk bronkitis udvikler astma senere hen i livet.

Hvad sker der i kroppen under et anfald?

Under et anfald opstår den besværede vejrtrækning ved en kombination af, at slimhinden i lungerne hæver op, og de små muskler der omgrænser luftvejene trækker sig sammen, så der opstår en forsnævring af luftvejene. Små børn har i forvejen en snæver passage i luftevejene, så der skal ikke meget til, førend pladsen bliver trang og barnet får svært ved at trække vejret ordentligt. Herudover kan vejrtrækningen besværes yderligere, hvis der opstår en øget produktion af slim, der sætter sig i luftvejen og forårsager hoste hos barnet.

Astmatisk bronkitis kan danne grobund for at barnet senere hen udvikler astma eller anden lungesygdom.

Forebyggelse og restitution

Hvis dit barn har astma, er det vigtigt at være bevidst om hvilke astma-symptomer barnet udviser, og derudfra så vidt mulig undgå, at udsætte barnet for disse ting. Følgende ting er vigtige at have in mente for at forebygge eller undgå forværring af astmaanfald:
  • Undgå passiv rygning
  • Hav et godt indeklima. Luft gerne ud flere gange om dagen med gennemtræk
  • Undgå varme, kulde eller mados, hvis du ved af erfaring, at det kan forværre astmaen hos barnet
Hvis allergi er årsag, er det vigtigt at barnet så vidt mulig undgår kontakt med det, der forårsager astmaen i disse tilfælde. 

Yderligere er det vigtigt at barnet får lov til at restituere og komme sig helt efter luftvejsinfektioner, da dette ellers også kan være med til at forværre eller give flere astma-symptomer.

Astmabørn i klinikken

Det er i ethvert behandlingsforløb med børn vigtigt for os at samarbejde tæt med dig som forælder, og vi oplever, at det er en enorm lettelse for mange endelig at få en forklaring på hvad det er, der forårsager barnets astmaanfald. Vi sørger for, at du bliver klædt på til at kunne hjælpe og støtte op om dit barn, så du aktivt er med til at forebygge at astmaen udvikler sig igen.

I forhold til vores erfaringer med astmabørn i klinikken så vil et behandlingsforløb foregå i trin, hvor vi først og fremmest fokuserer på at:

  • Genskabe normaltilstand i luftvejene
  • Få ryddet op i kroppen så immunsystemet igen fungerer, som det skal

Alt afhængig af barnets helbredsmæssige status og sygdomshistorie vil det være nødvendig at se på, om der evt. er bagvedliggende faktorer, der kan spille ind. Er der faktorer, som bevirker at immunforsvaret ikke kan fungere optimalt, og barnet derved udvikler astma? Det kan f.eks. dreje sig om faktorer som fødevare- eller husstøvmideallergier.

Det er vores erfaring, at nogle børn er mere disponeret overfor astma og astmatisk bronkitis end andre, og der vil være individuelle omstændigheder der gør, at barnet har udviklet sygdommen. Astma og astmatisk bronkitis kan godt være arveligt betinget, men det betyder ikke, at man hænger på sygdommen resten af livet, bare fordi ens forældre eller bedsteforældre led af det samme.

Vi behandler de mindste børn med laser i stedet for nåle. Behandlingen er 100% smertefri og uden gener for barnet. Læs mere om behandling med laser her.

Vi behandler også astma hos voksne – det kan du læse mere om her.

Oversigt over lægeordineret astmamedicin til børn 0-6 år

Oversigt over lægeordineret astmamedicin til børn 6-15 år