Young boy hold ADHD text written on sheet of paper and show his tongue. ADHD is Attention deficit hyperactivity disorder.

ADHD

Børn med uro og manglende koncentrationsevne har ikke nødvendigvis en diagnose, men kan også have et stort behov for hjælp til at finde ro til at kunne rumme sig selv og verden omkring sig.
ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har med tænkningen at gøre.

Et barn med ADHD kan have et eller flere af disse symptomer:
• Hyperaktivitet
• Impulsivitet
• Opmærksomhedsforstyrrelser

Da ADHD har en forstyrrende indvirkning på tænkningen og hjernens evne til at analysere, kan børn med adhd eller lignende symptomer have store vanskeligheder med at forstå deres omverden og forstå deres egne reaktioner.

De bliver ofte misforstået, når de er for hurtige eller ikke evner at stoppe i tide. De fylder i familien eller i klassen. De har sværere ved sociale relationer og dermed sværere ved venskaber.
De har større sandsynlighed for at få det svært i skolelivet og senere i arbejdslivet, hvis de ikke får hjælp.

Statistikker

2-3 % af skolebørn i Danmark har ADHD (diagnostiseret)
31% af børn med ADHD gennemfører ikke grundskole i Danmark (9. klasses afgangseksamen)
19 % af børn med ADHD starter en ungdomsuddannelse i Danmark
60-70 % af børn med ADHD har adfærdsforstyrrelser
30-40 % af børn med ADHD har depression
90 % af alle børn med ADHD kan hjælpes (kognitive metoder, medicin)
(fra ADHD-foreningens hjemmeside)

Hvad kan gøres?

Undersøgelser viser, at det nytter at gøre noget for barnet med ADHD eller lignende symptomer.
Især er kognitive metoder og modeller (tankemæssige handlinger) gode til at få barnet til at se sammenhænge mellem tanker, følelser og handlinger.

Er dit barn ikke i medicinsk behandling eller ønsker du alternativer til medicin, er akupunktur en alternativ måde, at give kroppen ro på, så de kognitive funktioner kan få mere friplads.

Undersøgelser af indsatser for familier til børn med ADHD (gruppeforløb, terapeutiske forløb og lign) har en betydelig indvirkning på at give barnet gode forudsætninger for at klare sig i livet (skolen, socialt, uddannelse og arbejde).

Afspil video

Viktor på 5 år havde uro og manglede overskud til omgivelsernes indtryk

8 årig dreng fik en bedre koncentration og blev meget gladere

Behandling af ADHD i klinikken

Behandlingen af et barn med ADHD eller lignende symptomer, vil rette sig mod at skabe en bedre balance i barnets fysiologiske system. Det handler om at få mere ro i kroppen så barnets mentale og kognitive system bliver aflastet og barnet kan begynde at fungere mere optimalt.

Når der først er ro på kroppen, kan barnet begynde at bruge sine tankemæssige kapaciteter mere effektivt. De har ofte større mod, kan blive gode til at fordybe sig og gå all in på en sag.

Behandlingen kan variere fra barn til barn, men vi ser i langt de fleste tilfælde resultater efter blot få behandlinger.
Vi anbefaler, at én af forældrene altid er med, så de får et indblik i behandlingen, (ofte laserbehandling) og den mentale forståelse og tilgang til barnet.

Hvad sker der i kroppen?

Hyperaktiviteten, impulsiviteten og opmærksomhedsforstyrrelserne afspejler en bestemt måde, dopaminsystemet i hjernen fungerer på.

Dopamin er et af hjernens kemiske stoffer og regulerer vores kognitive værktøjskasse, det vil sige de handlinger, vores hjernesystem bruger, når vi vil udføre en opgave og måden vi evner at analysere på.

Dopamin er også med til at regulere kroppens musker. Hos voksne med ADHD kommer det til udtryk som indre uro og anspændthed eller som synlig hyperaktivitet, som man kender det fra børn.

Børnene især, kan have svært ved at sidde stille, de skal konstant være i gang med noget (plager gerne om aktiviteter), de har svært ved at være i en aktivitet, de ikke selv ser meningen med, så de kommer hurtigt til at kede sig hvorpå deres opmærksomhed falder.

Børn (og voksne) kan have svært ved at få ro på til natten, og har derfor svært ved at falde i søvn.

Hvad er Lifesense og hvordan kan det anvendes til urolige børn og børn med ADHD?

Lifesense består af håndgribelige værktøjer og mentale modeller. Tilsammen giver de et fundament til at opbygge og træne mental og personlig styrke. Lifesense er at opnå viden om det, der gør dig stærkere som menneske og at omsætte det til handling.

Der er fire væsentlige elementer i det at være et stærkt og afbalanceret menneske, når man er forældre til børn med særlige udfordringer:
Opfattelse – handler om at udvikle evnen til at skelne mellem hvad der er fakta/reelt og hvad der er din følelsesmæssige opfattelse af en situation, så du kan få øje på den egentlige hensigt bag ord og handlinger.
Fundering – handler om at forankre dit selvværd og dit personlige ståsted. Det er forudsætningen for at møde andre med tillid og et åbent sind.
Ansvar – handler om at erkende, hvad du kan styre, og hvad du ikke kan styre. Det er evnen til at gennemskue, hvor langt dit ansvar rækker, og hvornår det hører op.
Kompetencer – handler om at tilegne dig de færdigheder og styrke de evner, som giver dig handlekraft og selvtillid til at møde dine udfordringer.
Når du netop er med til behandling af dit barn, bliver du guidet til hvordan du understøtter dit barns proces bedst muligt. Således bliver hele familien velfungerende.